Cápsula: Komatsu WA380 WA470 WA500 Controles Cabina.

Cápsula: Komatsu WA380 WA470 WA500 Controles Cabina.

Descripción de controles de cabina, cargador frontal Komatsu modelos WA380 WA470 WA500.